Staff


 

Pennaeth Mr Aled Rees
   

Pennaeth Cynorthwyol

Mrs M Williams

   

Blwyddyn 6:

Mr A Prytherch

   

Blwyddyn 5:

Miss E Davies

   

Blwyddyn 4:

Miss J Lloyd

   

Blwyddyn 3:

Miss N Davies

   

Blwyddyn 2:

Mrs S. Roberts

   

Blwyddyn 1: 

Mrs S Jones

   

Meithrin & Derbyn:

Mrs M. Williams

   

CALU

Miss L Jones

   

Ahrawes Gerdd:

Mrs N.C. Davies

   

Cynorthwywyr Dosbarth: 

Mrs  M. Thomas,Mrs A. Evans, Mrs C Crayford, Mrs L. Morgan, Mrs A. desvaux de Marigny, Mrs E. Jones, Mrs N. Davies, Mrs N. Howell and Mrs H. Davies

   

Gofalwraig:

Mrs Eirwen Spencer

   

Glanhawraig:          

Mrs Danielle Donnelly

   

Uwch Swyddog Gweinyddu a Threfnu:                          

Mrs P. George

Swyddog Gweinyddu a Threfnu Cynorthwyol:

 

Miss Lisa Roberts