Llywodraethwyr


 

LLywodraethwyr 2019 / 2020

Mr Owain Gruffydd - Cadeirydd
Mr Tim Hayes - Is Gadeirydd
Mr Aled Rees - Pennaeth
Cllr. Rob Jones
Mr Euros Owen
Cllr. Andrew Thomas
Mrs Fay Powell
Mr Ian Rees
Cllr. Colin Jenkins
Cllr. Owen James
Mrs E Llewellyn
Mrs C Small
Mr Hywel Davies
Mrs S Jones
Mrs M Williams
Mrs Elena Jones
Mr Emyr Davies
Mrs Pauline George - Clerc