Chwaraeon


 

 

 

 

 Chw1

Ch2

 

 

 Athletau Dyfed Athletics 17/7/13

Ardderchog/Excellent Archi, Siwan a Toby!

 Athletau 2013

 

Toby Baldwin - Pencampwr Dyfed Champion 100m - 13.7s

& ail yn y ras gyfnewid/ 2nd in the relay race.

TB

 

TB2

 

Archi Morgan -  6ed / 6th 800m - 2.40.9

Siwan Jones Evans - 5ed / 5th 100m - 14.5s

 

7 pob ochr yr Urdd, Mai 2013 / 7 a-side Urdd rugby, May 2013 

Urdd Rygbi 1222223Jpg

 

Mai 2013

IMG 3145 

IMG 3139 

IMG 3144

IMG 3141

IMG 3138 

Mawrth 2013

Carfan pêl rwyd Bl 5 & 6

Image 01

 

Pel Rwyd 2013

Tîm rygbi 7 pob ochr wedi ennill lle yn y Gystadleuaeth Genedlaethol yr Urdd ym mis Mai.

Archi Morgan 1af, Siwan Jones Evans 13eg a Catrin Peters 28ain yn y Gystadleuaeth Traws Gwlad Dyfed a Gorllewin Morganwg.

 Cystadleuaeth Genedlaethol Rygbi 10 pob ochr - rownd cyn-derfynnol y Plât:

R6

 Mawrth 2013: 

Pencampwriaeth Traws Gwlad Ysgolion Dyfed:

Llongyfarchiadau gwresog i'r canlynol - 

Siwan Jones Evans 1af, Archi Morgan 2ail,

Thomas Raybould 6ed and Catrin Peters 9fed - da iawn chi!

 

Chwefror 2013:

Llongyfarchiadau i Archi a Siwan am gael eu dewis i gynrychioli carfan traws gwlad ysgolion Cymru - da iawn chi!

Traws Gwlad

 

Pêl rwyd yr Urdd_Tachwedd 2012:

Prh1

Prh2

 

Canlyniadau Athletau _Tachwedd 2012

 Athletau 1

 

Urdd 2012/13 (Hydref '12):

Tîm pêl droed merched - enillwyr Blaenau Tywi

Tîm pêl droed bechgyn - enillwyr Blaenau Tywi

 

 

Traws Gwlad Ysgolion Sir Gâr, Medi 2012:

 

Awen Roberts, Bl 3 - 4ydd

 

Ifan Davies, Bl 4 - 11eg

 

Siwan Jones Evans, Bl 5 - 4ydd

Tomos Davies, Bl 5 - 7fed

Catrin Peters, Bl 5 - 18fed

 

Archi Morgan, Bl 6 - 6ed

TG3

TG4

TG1

TG2