ADCDFE a'r Cyngor Eco


Nod Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang (ADCDFE) yw sicrhau bod dysgwyr o bob oedran yn deall effaith eu dewisiadau ar bobl eraill, yr economi a’r amgylchedd.

Bwriad Teilo Sant yw i herio dysgwyr i weld sut y gallant gyfrannu at fywydau pobl eraill. Mae'n   cael ei gynnwys o fewn pynciau amrywiol iawn a hefyd yn cael ei hybu gan y Cynngor Eco hwn.

 

Mae saith thema ynghlwm wrth Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang, sef:

  • yr amgylchedd naturiol
  • defnydd a gwastraff
  • newid yn yr hinsawdd
  • cyfoeth a thlodi
  • hunaniaeth a diwylliant
  • dewisiadau a phenderfyniadau
  • iechyd