Rhestr o wefannau defnyddiol


Montessori

SEAL (ACEDd)
SEAL (ACEDd) - Grid Cenedlaethol ar Gyfer Dysgu Cymru


MANTEISION DWYIEITHRWYDD
1) Manteision Dwyieithrwydd
2) Hyrwyddo dilyniant ieithyddol rhwng Cyfnodau Allweddol 2 a 3 


1) Key to Learning
2) Yr Athro Robert Winston
3) Sue Palmer
4) Pie Corbett


MATHEMATEG

1) Primary Games.co.uk - Gemau ar-lein ar gyfer pob oedran.

2) BBC Numeracy site

3) Woodlands Junior - Ystod o gemau diddorol.

4) Nrich maths (Datrys problemau CA2 - Dewisiwch `Stage 1 & 2` neu `Stage 3 & 4`)

5) Cambridge problem solving site (problem Solving KS2)

6) Safle Rhifedd Cynnal - Gemau trwy gyfrwng iaith Gymraeg.

7) Who wants to be a Mathionaire? - Chwaraewch `Who Wants to Be a Mathionaire` ar-lein !

SAESNEG

1) BBC Literacy home page

2) QUIA word Games - Homophones - KS2

3) QUIA word Games - Homographs - KS2

4) QUIA word Games - Verbs - KS2

5) Variety of Language activities

6) Woodlands Junior literacy games

7) Language games KS1

8) Magic Key - Language games KS1

CYMRAEG

1) Language Games - Tudalen iaith BBC Cymru !

2) Cynnal Llythrennedd - Gemau iaith !

3) Planed Plant - Safle S4C ar gyfer plant.

4) Planed Plant: Cyw - Safle `Cyw` (Oed 3-7)

GWYDDONIAETH

1) BBC Science Clips - Nifer o weithgareddau ar gyfer CA1 & CA2.

2) Woodlands Junior - Ystod o weithgareddau ar gyfer pob oedran.

3) Nature grid - Dysgwch am anifeiliaid y byd.

4) Mouth Power - Dysgwch am y dannedd a glendid.

5) Healthy eating - Dysgwch am grwpiau bwyd.

6) Kids Astronomy - Safle am y gofod a'r Planedau.